Privacy Policy

1.Verwerkingsverantwoordelijke

Dr. Annelies Goegebuer
Waasmunsterbaan 33, 9160 Lokeren

09 360 31 21
info@oogarts-lokeren.be

BE 0872.931.704

Dr. Annelies Goegebuer verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met Dr. Annelies Goegebuer.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze privacy policy is van toepassing op de website https://oogarts-lokeren.be.

Dr. Annelies Goegebuer is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan Dr. Annelies Goegebuer in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht...)
  • Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Dr. Annelies Goegebuer zijn noodzakelijk

  • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
  • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
  • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

  • voor de boekhoudkundige verwerking
  • tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Dr. Annelies Goegebuer.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Dr. Annelies Goegebuer.

5. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Dr. Annelies Goegebuer. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van uw gegevens en de daarbijhorende support, krijgen uitsluitend de nodige instanties exclusief en tijdelijk toegang tot uw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Beveiliging van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Dr. Annelies Goegebuer verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

  • beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
  • beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...
  • anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

Extra maatregelen die tevens mogelijk zijn, zijn extra beveiliging ahv 2-step verification of via een authenticator app.

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@oogarts-lokeren.be.

Indien u meent dat Dr. Annelies Goegebuer niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via communication@apd-gba.be

8. Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Dr. Annelies Goegebuer via info@oogarts-lokeren.be of via briefwisseling naar Dr. Annelies Goegebuer, Waasmunsterbaan 33, 9160 Lokeren.

Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

Dr. Annelies Goegebuer behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

© 2022 Dr. Annelies Goegebuer • Waasmunsterbaan 33, 9160 Lokeren • BE 0872.931.704
info@oogarts-lokeren.beprivacy policycookie policysitemap Quoted: Websites met méér